Friday, July 20, 2007

Stockholm Globalwarming

Stockholm Globalwarming! ( på svenska )
Behövs vidare diskussioner om globalwarming för Stockholm? Är GW aktuellt just för Stockholm? Nej, vissa delar av staden kan komma under vatten men man kan flytta på sig. Det har människan gjort förr. Det gör människor fortfarande. Globalwarming är ett internationellt problem som kanske inte är ett problem. Det råder delade meningar om detta.

No comments: